ENDOSKOOPPIPESUKONEET

ENDOSKOOPPI-
PESUKONEET

CISA INSIGHT P-ERS

Kontaminaatio on kriittinen ja haastava kysymys sairaaloissa.  Lääketieteellisen alan yritysten on täytettävä terveydenhuoltopalvelun vaatimukset ja kehitettävä entistä enemmän automatisoituja tapoja, joilla varmistetaan turvallisuus, luotettavuus ja laatu.
Tähän liittyy endoskoopin pesu.

CISA INSIGHT P-ERS Endoskoopin käsittely järjestelmä. Tätä laitetta käytetään sairaaloissa, klinikoilla, hoitokodeissa ja missä joustavia endoskooppeja on tarpeen desinfioida. Laitteet valmistetaan ISO 15883-1-4, EN 61010-2-045, EN 60204-1 standardien mukaisesti ja lääkinnällisistä laitteista annettujen ympäristödirektiivien 2007/47, 93/42 mukaisesti.